Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Mēs visi kā viens

 

Mēs visi kā viens.
Lai cik melnas dienas liekas,
Meklē gaismu! Nesatiec?
Pretī tumsai mīlestību,
Baltu sirdi pretī liec.

(A. Dage)

Ziemassvētku gaidīšanas laiks saistās ar vēlmi izjust īpašu gaisotni – tā, lai sirdī ielītu gaišums un prieks. Laikam tādēļ Adventa laiks pulcē Dievnamos tik daudz cilvēku.

3. decembra vakarā ar Mārtiņa baznīcas mācītāja Andra Krauliņa laipnu piekrišanu MJC „Praktiskās estētikas skola” jauniešu koris „Anima” (diriģents Ivars Krauze) kopā ar kori „Rītu puse” (diriģente Laura Iesava) organizēja Ziemassvētku ieskaņu koncertu „Mēs visi kā viens”.

Programmā bija iekļauti dažādu laikmetu skaņdarbi, tajā skaitā arī latviešu mūsdienu autoru dziesmas.

Svētku noskaņu palīdzēja radīt mācītāja sirsnīgie ievadvārdi, kas mudināja uz vienotību, Dievnama īpašais izgaismojums, un uz ekrāna demonstrētie videomateriāli., kuros atspoguļojās dažādu paaudžu cilvēku domas par Ziemassvētku tradīcijām.

Klausītājus priecēja koru niansētais dziedājums, kā arī solistu Katrīnes Bindres, Jāņa Almaņa, Annas Kalniņas, Jēkaba Narvaiša, Lauras Iesavas un Baibas Urkas muzicēšana.

Noslēgumā, kad izskanēja Guntras Kuzmanes un Aigara Runča dziesma „Mēs visi kā viens”, klausītāju sirdīs arī bija radīta šī kopības izjūta ar jauniešiem un Ziemassvētku prieks.

Sadaļā Bildes ir aplūkojamas dažas bildes no koncerta.