Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

SIENĀZĪŠI atkal iepriecina

Jau daudzus gadus tautas deju kolektīvs SIENĀŽĪŠI dodas uz aprūpes pansionātu DZINTARA MELODIJA, lai ar saviem deju priekšnesumiem iepriecinātu veco ļaužu iemītniekus.
Arī šajā gadā dejoja gan lielie, gan mazie un ienesa aprūpes centrā pavasarīgu noskaņu un labu garastāvokli.

Uz tikšanos nākamajā gadā!

ATKAL JAUNA MULTENĪTE

RADOŠĀS KOMPOZĪCIJAS nodarbībās ir tapusi atkal jauna multiplikācijas filmiņa – “DANČU VAKARS”
Paldies, jaunajiem autoriem un skolotājai Laurai!
Lai labi panākumi arī konkursos!

VECĀKU APTAUJA

Mums interesē audzēkņu vecāku viedoklis par skolas interešu izglītības programmu piedāvājumu un apmācības kvalitāti iestādes izglītības kvalitātes pašvērtēšanas ietvaros.
Cienījamie MJC Praktiskās estētikas skolas audzēkņu vecāki, lūdzu, novērtējiet, cik lielā mērā Jūs piekrītat katram no dotajiem apgalvojumiem, sniedzot pēc iespējas objektīvākus rezultātus. Tas aizņems tikai 5 – 8 minūtes. Aptauja ir anonīma.
https://www.visidati.lv/aptauja/1967517851/

Audzēkņu vakars

15. februāra novakarē skolas Izstāžu zālē norisinājās pedagogu Ritvara Kneša un Andras Krūmiņas audzēkņu koncerts vecākiem “No sirds uz sirdi”. Tā bija lieliska iespēja bērniem parādīt nodarbību laikā apgūto repertuāru. Audzēkņi spēlēja sagatavotos klavieru skaņdarbus, kā arī dziedāja solfedžo nodarbībās apgūtās dziesmas. Ansamblis “Pīlādzīši” skandēja rudens un ziemas tematikai veltīto dziesmu repertuāru skolotājas Andras Krūmiņas vadībā.

          Pasākumā valdīja sirsnīga un radoša atmosfēra, ko veidoja bērnu patiesais muzicēšanas prieks. Arī vecāki jutās saviļņoti un gandarīti par nodarbībās apgūto un izjuta lepnumu par bērnu prasmi prezentēt savu priekšnesumu.

KRĀSAINIE BRĪNUMI ZIEMAS VIDUCĪ

RCB filiālbibliotēkā “Pūce” (mūsu iestādes ēkā – Andreja Saharova iela 35) 1. februārī tika atklāta Māklinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” pulciņa “Rokdarbi un rotas” audzēkņu radošo darbu izstāde.
Pedagoģes Ilzes Gurtlavas vadībā pulciņš darbojas jau vairāk nekā 15 gadus. Izstādē apskatāmi pēdējo gadu interesantākie un krāšņākie audzēkņu kopdarbi, kuri ir pārstāvējuši iestādi dažādos konkursos, un vairāki darbi ir ieguvuši godalgotas vietas. Pulciņa dalībnieku idejas tika sintezētas un apvienotas kopējā mākslinieciskā projekcijā, kurā ikviens audzēknis varēja pierādīt savu radošās domas lidojumu.
Tēmu loks aptver plašu spektru – tie ir saules raksti, ziedi, augļi, dārzeņi, skudru dzīve, ežu pasaule un pat mūzikas instrumenti. Darbi tiek veidoti kombinēto rokdarbu tehnikā, izmantojot krāsainu dziju, audumus un pērlītes.
Ceļš mākslas pasaulē nav vienkāršs. Tas saistīts ar nebeidzamiem meklējumiem un radošām atklāsmēm, kuras palīdz pilnveidot pulciņa “Rokdarbi un rotas” radošo rokrakstu. Pasākuma īpašie viesi bija mūsu iestādes bērnu vokālā studija “Pīlādzītis” skolotājas Andras Krūmiņas vadībā.
Visi ir laipni aicināti! Izstāde ir skatāma bibliotēkas darba laikā:
O: 11.00-19.00; Tr–Pk: 10.00-18.00; S: 10.00-17.00; Sv, P: slēgts.

TAUPĪSIM ENERĢIJU!

Pamatojoties uz 2021. gada 29. decembra Rīgas domes lēmumu Nr. 1112 “Par energopārvaldības sistēmas ieviešanu Rīgas valstpilsētas pašvaldībā” ir izstrādātas efektīvas ēku ekspluatācijas vadlīnijas.
Energopārvaldības sistēmas ieviešana Rīgā ir likumsakarīgs attīstības solis, lai nodrošinātu enerģijas un ūdens patēriņa un pārvaldības nepārtrauktu uzlabošanu, nepieciešamās informācijas un resursu pieejamību, veicinātu energoefektīvu pakalpojumu un produktu iegādi, nodrošinātu energoefektīvu projektēšanu, atjaunošanu, celtniecību un izmaksu ziņā efektīvu ēku un iekārtu apsaimniekošanu, samazinātu enerģijas izmaksas pašvaldībā, radītu investīcijām drošu un pievilcīgu vidi, kā arī nodrošinātu pašvaldības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām. Mērķis: sasniegt pilsētas izvirzītos mērķus klimata neitralitātes jomā.

Vadlīniju prasības ir jāievēro visiem Izglītības, kultūras un sporta departamenta, un Īpašuma departamenta padotībā esošo nekustamo īpašumu valdītājiem, izmantotājiem un apsaimniekotājiem.

Vadlīnijas skaidro ēkās uzturamos iekštelpu mikroklimata parametrus šādos sektoros:
apkure, elektrība, karstais ūdens, ventilācija, iekštelpu temperatūras režīmi

Energopolitikas pamatprincipi, kas jāievēro iestādes personālam un audzēkņiem:

  1. Jāseko, lai apkures sezonas laikā nebūtu nevajadzīgi atvērti logi un durvis. Jāievēro optimāls telpu vēdināšanas režīms.
  2. Darbinot elektriskās iekārtās, jāpārliecinās, ka tas nav ieslēgts ilgāk nekā nepieciešams.
  3. Izejot no telpām, apgaismojumam ir jābūt izslēgtam.
  4. Atstājot darba vietu, dators un monitors ir jāizslēdz. Īsa pārtraukuma gadījumā, datoram jābūt ieslēgtam gaidīšanas režīmā un ar izslēgtu monitoru.
  5. Ja iespējams, visās koplietošanas telpās kā primāro gaismas avotu izmanto dienas gaismu. Jāizvairās no pastāvīgas logu virsmu aizēnošanas.
  6. Nekavējoties jāziņo atbildīgajam darbiniekam par ūdens noplūdes vietām (bojāti ūdens maisītāji, tualetes podi u.c.), lai savlaicīgi veiktu remontdarbus.