Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Sabiedrības integrācijas projekts “Darīsim kopā”

Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskās estētikas skola” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas nodaļas atbalstu realizē projektu “Darīsim kopā”, kas vērsts uz pakāpenisku bērnu ar speciālām vajadzībām (BSV) integrēšanu interešu izglītības pulciņos kopā ar vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.
Darbs tiks uzsākts jau martā, bet Covid-19 pandēmija ieviesa savas korekcijas, un tikai septembrī varēja turpināties plānotās aktivitātes.
Projekta ietvaros skolas pedagogi ieguva jaunas zināšanas, apmeklējot 12 stundu profesionālās pilnveides kursus “Speciālās zināšanas interešu izglītības darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām”. Iestādē tika izveidota atbalsta grupa no dažādu MJC “Praktiskās estētikas skola” pulciņu audzēkņiem, lai palīdzētu bērniem ar speciālām vajadzībām piedalīties sporta un dienās un radošajās darbnīcās, kā arī izstādes “Radīts kopā” sagatavošanā. Šiem skolēniem tika organizēti semināri, kurus vadīja eksperte no Rīgas 5. pamatskolas.

6. un 8. oktobrī norisinājās sporta dienas, kuru programmā bija iekļautas dažādas sporta stacijas ar mērķi vingrināties līdzsvara noturēšanā, bumbas mešanā, lekšanā, kūleņu mešanā un citās aktivitātēs. Dalībnieki saņēma medaļas un saldumu balvas.

12. un 13. oktobrī norisinājās radošās darbnīcas, kuru laikā bērni ar speciālām vajadzībām kopā ar atbalsta grupas audzēkņiem radīja gleznas izstādei “Radīts kopā”. Pašlaik ekspozīcija aplūkojama MJC “Praktiskās estētikas skola” izstāžu zālē, bet vēlāk gleznas tiks uzdāvinātas Rīgas 5. pamatskolai.

Kopumā visas aktivitātes tika realizētas saskaņā ar plānoto. Ieguvēji ir visi – gan bērni ar speciālām vajadzībām, gan atbalsta grupas dalībnieki, jo darbošanās ritēja saskaņoti, ar lielu aizrautību un prieku.

Izmaiņas nodarbību organizēšanā

Mūsu iestāde ir viena no lielākajām interešu izglītības iestādēm Rīgā, kurā savas intereses un hobijus pilnveido un attīsta vairāk kā 2000 audzēkņi!
Turpmāk nodarbības un treniņi notiks individuāli pēc sastādīta grafika vai attālināti tiešsaistes portālos.
SKOLOTĀJI, KOLEKTĪVU VADĪTĀJI UN TRENERI AR JUMS SAZINĀSIES!

Pirmsskolas audzēkņu grupu nodarbības ir atceltas!

Meistarsacīkstes ātruma kāpšanā

Ļoti veiksmīgi un patīkamā atmosfērā aizvadītas Rīgas meistarsacīkstes ātruma kāpšanā mūsu skolā (3.posms). Kopā startēja 51 dalībnieks un 9 no mūsu skolas!
Labākie rezultāti no mūsējiem, E grupas zeni – Mārtiņš Vanags 1.vieta, un D grupas meitenes – Violeta Kokorēviča 1. vieta.

Labas atsauksmes, bija arī no sportu klubu vadītājiem, ka viss noritēja ļoti raiti un patika sacensības!
Pārējie rezultāti būs pielikumā!
/Kāpšanas sporta treneris Armands Liberts/

Pirmizrāde ir notikusi!

27. septembrī VEF kultūras pilī notika pirmizrāde dejas izrādei ”Stāsts par Klāru un Riekstkodi”. Izrādes autori ir mūsu skolas pedagogi un horeogrāfi Tālis Sils un Gunta Liepiņa-Millere. Izrādē ar spilgtu dejojumu piedalījās arī mūsu Dejas teātra ”Grande” audzēknes. Apsveicam un lepojamies!