Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Pulciņi

 

MĀKSLAS DARBNĪCAS

RADOŠĀS INDUSTRIJAS

SPORTA KOMPLEKSS

MŪZIKAS NODARBĪBAS

DEJU NODARBĪBAS

CILVĒKS, VIDE, SABIEDRĪBA

SVEŠVALODAS

PIRMSSKOLAS BĒRNIEM

VIDEO: Dejas un mūzikas kolektīvi

VIDEO: Mākslas darbnīcas