Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Zaļā domāšana (Karīna Baurda)

 

Programmas mērķis ir radīt bērniem un jauniešiem izpratni par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, resursu saudzīgu patēriņu un materiālu otrreizēju izmantošanu un rosināt skolēnus uz radošo domāšanu un potenciālu, meklēt jaunus nolietotu lietu izmantošanas risinājumus un īstenot tos dzīvē videi un sabiedrībai draudzīgā veidā.

Nodarbību laikus skatīt šeit

Pedagoga e-pasts: kbaurda@edu.riga.lv