Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Iepirkumi

 

Informējam, ka kafijas automātu iepirkuma konkursā uzvarēja SIA “COFFEE ADDRESS”

Nomas tiesību piedāvājums dzērienu automāta izvietošanai iestādes telpās uz 6 gadiemInformējam, ka nomas tiesību izsolē tiesības slēgt nekustamā īpašuma nomas līgumu ir ieguvusi SIA “V.V. mācību centrs”

Sludinājums par nomas tiesību izsoli A.Saharova ielā 35 MJC “Praktiskās estētikas skola” telpai Nr.109, iznomājamā telpas platība 73,60m2 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 14.07.2020. noteikumiem Nr.453 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem MJC Praktiskās estētikas skola, kas sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.
Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr. Komersanta reģistrācijas numurs Komersanta nosaukums
1  Nr. 40003419037 SIA”KAFE SERVISS”
     

Paziņojums par iznomājamu objektu

Publicēšanas datums – 2017. gada 18. augusts

Pazinojums

Kafijas automātu iepirkuma konkursā uzvarēja SIA “KAFIJAS SERVISS”


Publicēšanas datums – 2016. gada 12. jūlijs

Par Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
„Transporta pakalpojumi Mākslinieciskās jaunrades centra „Praktiskās estētikas skola”
kolektīvu braucieniem uz ārzemēm un vietējiem pasākumiem Latvijā” noslēgto līgumu

Ligums par transporta pakalpojumiem


Publicēšanas datums – 2016. gada 5. jūlijs

Par Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā
„Transporta pakalpojumi Mākslinieciskās jaunrades centra „Praktiskās estētikas skola”
kolektīvu braucieniem uz ārzemēm un vietējiem pasākumiem Latvijā” uzvarētāju

Izraksts 05.07.16 protokola


Informatīvais paziņojums par iepirkumu PIL 8.2 panta kārtībā
Publicēšanas datums – 2016. gada 17. jūnijs
Identifikācijas numurs – MJCPES2016/01

Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskās estētikas skola” veic iepirkumu:
“Transporta pakalpojumi MJC “Praktiskās estētikas skola” kolektīvu braucieniem uz ārzemēm un vietējiem pasākumiem Latvijā.”
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2016.gada 04.jūlija plkst. 17.00 Burtnieku ielā 34, Rīgā, LV – 1084, darba dienās no 11.00 līdz 17.00, administrācijā 1.stāvā personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījuma jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Iepirkuma instrukcija