Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Vēsture

 

Skola, kas dāvina spārnus

Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskās estētikas skola” vēsture sākas ar 1975. gadu, kad Rīgā, Antonijas ielā 13, (toreiz Leona Paegles ielā) tika dibināts Proletāriešu rajona Pionieru nams. Līdztekus ideoloģiskajam bērnu audzināšanas darbam jau toreiz daudz nozīmīgāka vieta tika ierādīta skolēnu estētiskai audzināšanai, piedāvājot nodarboties mākslas, mūzikas, deju un sporta pulciņos. No dibināšanas brīža līdz 2008. gadam iestādi vadīja Olga Freimane. Par mūža ieguldījumu viņa tika apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni. Bērni ar lielu prieku apmeklēja nodarbības, mīļi dēvējot šo vietu par Namiņu. Reiz kāda māmiņa noformulēja iestādes nozīmību bērnu radošajā izaugsmē ar šādiem vārdiem:” Jūs esat skola, kas dāvina spārnus!”. Neviļus šis izteikums kļuvis par galveno vadmotīvu interešu izglītības procesa pilnveidošanai. Iestādes būtību simboliski medaļas veidolā atspoguļojis mūsu kolēģis tēlnieks Andris Bērziņš. Tēlaini izsakoties, interešu izglītības pedagogi atver bērnam durvis uz daudzveidīgām iespējām, lai ar laiku katram no viņiem pavērtos kāds īpašs dvēseles logs  uz jaunu zināšanu pasauli, atraisītu spārnus radošam lidojumam.

Bieži vien bērnībā iegūtās prasmes un zināšanas kļūst par pamatu cilvēka turpmākajai karjerai. Šobrīd mūsu iestādē strādā 5 pedagogi (viņu skaitā direktors Guntis Pētersons), kuri savos skolas gados apmeklējuši dažādus pulciņus Antonijas ielā 13.

1991. gadā iestāde ieguva nosaukumu “Praktiskās estētikas skola”. Jau kopš dibināšanas laika skolas galvenā bagātība ir profesionālu pedagogu kolektīvs, kas spēj aizraut un iedvesmot audzēkņus. Astoņdesmitajos gados strauji attīstījās tehnisko pulciņu filiāle Annas ielā 2 un moto sporta pulciņš, kas darbojās uz Rīgas 84.vidusskolas bāzes. Šodien ar lepnumu varam teikt, ka mūsu kādreizējie kolēģi Irēna Maskoļonoka un Vladimirs Šibājevs “pacēlās spārnos”, izveidojot atsevišķas interešu izglītības iestādes – TJN “Annas 2” un IK “Auseklis”, ko ar labiem panākumiem turpina vadīt.

2008. gadā iestādi sāka vadīt Guntis Pētersons.

2009. gads iezīmē lielas pārmaiņas skolas dzīvē, jo iestāde no pilsētas centra tiek pārcelta uz Purvciemu, Burtnieku ielu 34. Plašās telpas ļāva izvērst interešu izglītības darbu, atvērt jaunas programmas un uzņemt daudz lielāku audzēkņu skaitu. Par skolas vizītkarti kļuva mākslinieciskie kolektīvi: dejas teātris “Grande”, deju šovgrupa “Mix”, tautas deju kolektīvs “Sienāzīši”, jauniešu koris “Anima”. Talantīgu pedagogu vadībā šie kolektīvi godam nes Latvijas vārdu pasaulē. Ne mazāk veiksmīgi darbojas arī mākslas un sporta pulciņi.

2016. gadā iestāde atkal piedzīvoja Jurģus. Pārcēlāmies uz A. Saharova ielu 35, pielāgojot telpas pulciņu vajadzībām. Šobrīd esam interešu izglītības centrs, kas pietuvināts Pļavnieku un Purvciema bērniem.

Nozīmīgu vietu “Praktiskās estētikas skolas” dzīvē ieņem darbs ar pirmskolas vecuma audzēkņiem kompleksajās grupās Cālīši, Cīrulīši, Pūcītes, Paipaliņas un Burtiņi. Pēdējā laikā arvien vairāk pastiprinās vecāku interese par pirmskolas vecuma bērnu iesaistīšana interešu izglītībā. Tas palīdz jau agrīnā vecumā bērniem izmēģināt savas radošās spējas un arī vēlāk, sasniedzot skolas vecumu, piedalīties dažādos pulciņos.

Šodien ar interesi varam salīdzināt statistiskos rādītājus:

  • 1978. gadā darbojās 48 pulciņi ar 1200 audzēkņiem un 50 pedagogi;
  • 2022.gadā piedāvājam 67 interešu izglītības programmas un 277 pulciņus ar kopējo audzēkņu skaitu 3330, strādā 78 pedagogi.