Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Par mums

 

Mākslinieciskās jaunrades centrs „Praktiskās estētikas skola” dibināts 1975. gadā kā padomju bērnu un skolēnu interešu izglītības centrs. Līdz 2008. gadam iestādi vadīja Olga Freimane, bet turpmāk – Guntis Pētersons.

Kopš sava pirmsākuma līdz 2009. gada septembrim MJC „Praktiskās estētikas skola” atradās Rīgas centrā – Antonijas ielā 13, tad pārcelta uz Purvciemu, Burtnieku ielu 34, bet 2016./2017. māc. gadā skola pārcēlās uz A. Saharova ielu 35, bijušajām Pļavnieku ģimnāzijas telpām.

Gadiem ejot, mainījies iestādes nosaukums, taču vienmēr saglabājies galvenais mērķis – bērnu, skolēnu un jauniešu estētiskā audzināšana, izglītošana dažādās vizuālās un lietišķās mākslas, mūzikas, dejas un sporta programmās.

Iestāde piedāvā vairāk kā 60 mākslas, sporta, mūzikas, dejas un citas jomas interešu izglītības programmas dažāda vecuma bērniem (no 3 – 25 g.v.)

Skolā strādā 120 cilvēki –  80 pedagoģiskie un 40 saimnieciskie darbinieki. Audzēkņu skaits sniedzas pāri diviem tūkstošiem.

Skola nemitīgi attīstās un pilnveido savu darbību ar mērķi padarīt interešu izglītību par nozīmīgu cilvēka mūžizglītības procesa sastāvdaļu.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pirmskolas vecuma bērnu iesaistei izglītībā. Izveidoti unikāli nodarbību kompleksi mazajiem, ietverot attīstošas nodarbības, kas bāzētas uz dažādu vizuālās lietišķās mākslas, mūzikas, dejas un sporta virzienu apguvi atbilstoši bērna vecuma īpatnībām: “Cālīši”, “Cīrulīši”, “Paipaliņas”,”Pūcītes”.

MJC „Praktiskās estētikas skola” sekmīgi darbojas interešu izglītības programma „Burtiņi”, kas sagatavo bērnus mācībām 1. klasē.

Iestāde lepojas ar saviem starptautiski atzītiem kolektīviem: deju šovgrupu „Mix”, dejas teātri „Grande”, bērnu tautas deju kolektīvu „Sienāzīši”, kori „Anima Mea”.


MJC “Praktiskās estētikas skola” ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautības iestāde

Mums var sekot arī facebook.com