Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Par mums

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Mākslinieciskās jaunrades centrs „Praktiskās estētikas skola” dibināts 1975. gadā kā padomju bērnu un skolēnu interešu izglītības centrs. Līdz 2008. gadam iestādi vadīja Olga Freimane, bet turpmāk – Guntis Pētersons.

Kopš sava pirmsākuma līdz 2009. gada septembrim MJC „Praktiskās estētikas skola” atradās Rīgas centrā – Antonijas ielā 13, tad pārcelta uz Purvciemu, Burtnieku ielu 34, bet 2016./2017. mācību gadā skola pārcēlās uz A. Saharova ielu 35, bijušām Pļavnieku ģimnāzijas telpām.

Gadiem ejot, mainījies iestādes nosaukums, taču vienmēr saglabājies galvenais mērķis – bērnu, skolēnu un jauniešu estētiskā audzināšana, izglītošana dažādās vizuālās un lietišķās mākslas, kā arī mūzikas, dejas un sporta programmās.

Skolā strādā 120 cilvēki –  80 pedagoģiskie un 40 saimnieciskie darbinieki. Audzēkņu skaits sniedzas pāri diviem tūkstošiem.

 

MJC „Praktiskās estētikas skola” piedāvā 60 interešu izglītības programmas: 8 deju mākslas, 10 mūzikas, 19 vizuālās un lietišķās, 10 sporta, 3 svešvalodu un 10 citu veidu.

Skola nemitīgi attīstās un pilnveido savu darbību ar mērķi padarīt interešu izglītību par nozīmīgu cilvēka mūžizglītības procesa sastāvdaļu.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta pirmskolas vecuma bērnu iesaistei izglītībā. Izveidoti 5 unikāli nodarbību kompleksi mazajiem, ietverot attīstošas nodarbības, kas bāzētas uz dažādu vizuālās lietišķās mākslas, mūzikas, dejas un sporta virzienu apguvi atbilstoši bērna vecuma īpatnībām: “Cālīši”, “Cīrulīši”, “Paipaliņas”,”Pūcītes”, “Burtiņi”.

Līdzīgas interešu izglītības komplekss sagatavots 1. – 4. klašu skolēniem laikā no plkst. 13:50 – 16:30 (no pirmdienas līdz ceturtdienai).

MJC „Praktiskās estētikas skola” sekmīgi darbojas interešu izglītības programma „Burtiņa skola”, kas sagatavo bērnus mācībām 1. klasē.

MJC „Praktiskās estētikas skola” lepojas ar saviem kolektīviem: deju šovgrupu „Mix”, dejas teātri „Grande”, bērnu tautas deju kolektīvu „Sienāzīši”, kori „Anima Mea” un folkloras kopu „Rudzi”.

Mums var sekot arī facebook.com :

MJC Praktiskās estētikas skola


Informācija par personas datu apstrādi ir pieejama tīmekļa vietnē:

https://www.riga.lv/lv/rigas-pilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika


MJC “Praktiskās estētikas skola” ir RDIKSD padotības iestāde