Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Robotika (Vincents Tabors)

 

Pēc Karela Čapeka un vēlāk, rakstnieka, fantasta, Aizeka Azimova robotika kā jaunvārds literatūrā parādījās 20. gs. 20. un 40. gados. Toreiz tā vēl bija tāla fantastika, bet mūsdienās ir neatņemama ne tikai zinātnes un izglītības, bet arī tautsaimniecības, mākslas un izklaides papildspēks. Robotika ir ne tikai inovācija, kas empīriski pierādāmā veidā spēj celt darba ražīgumu, bet arī risina darba roku trūkuma jautājumu. Mākslīgais, sev raksturīgā veidā, spēj risināt cilvēkam neparocīgas darbības, bet lai to pilnvērtīgi izmantotu ir nepieciešamas priekšzināšanas, kas primāri nāk no intereses radīšanas bērniem.

No 2023. gada MJC Praktiskās estētikas skolas interešu izglītības piedāvājumā ir robotikas nodarbības, tās nodrošinot ar jaunākajiem Lego Spike Essential, kā arī Lego Spike Prime un Arduino Robotikas materiāli tehniskajiem līdzekļiem.

Nodarbību laikus skatīt šeit

Pedagoga e-pasts: vtabors@edu.riga.lv