Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Radošās pasakas (Viktorija Kaņepe)

 

Programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas bērniem praktizēšanai, darbam ar smiltīm, pirkstiņkrāsām un plastalīnu, runājot simbolu un emociju valodā. Mācīšanās rezultāts ir nevis konkrēta priekšmeta izgatavošana vai zināšanu iemācīšanās kā vienteizējs notikums, bet ilgtermiņa prasmju attīstība. Tam kalpo mērķtiecīgi, jēgpilni, daudzveidīgi skolotāja uzdevumi un mācību materiāli.

Nodarbības ir bez maksas, darba laikus skatīt šeit

Pedagoga e-pasts: vkanepe4@edu.riga.lv