Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Dziedāšanas māksla (Andris Daņiļenko)

 

Programmas mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas vokālās muzicēšanas jomā, attīstīt muzikālo dzirdi, atmiņu, ritma izjūtu un vokālo domāšanu, izkopt muzikālo gaumi un pilnveidot zināšanas par latviešu estrādes mūzikas kultūru, kā arī rosināt izvēlēties dziedāšanu par nozīmīgu turpmākās radošās dzīves jomu, kas sniegtu gandarījumu un prieku.

Nodarbības laikus skatīt šeit