Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

TEKSTILA KOLĀŽA

Tekstilmāksla ir viena no daudzveidīgākajām un variējamākajām mākslas nozarēm. Tā ir dekoratīvās mākslas veids, kurā līdzās klasiskajam gobelēnam ir attīstījusies arī batika, zīda apgleznošana, tekstilmozaīka, apdruka, dažādi pinumi, izšuvumi, filca tehnika, kolāža, jauktās un autortehnikas.
Bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde
TEKSTILA KOLĀŽA”,   kuru organizējam pirmo gadu, netika atcelta.
Darbi ir apskatāmi skolas izstāžu zālē līdz 4. decembrim.
Konkursa organizētājs sazināsies ar pedagogiem par laureātu diplomu un balvu saņemšanu un darbu izņemšanas kārtību, jo kopējs noslēguma pasākums netiks organizēts.

STARO mājās !

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments organizē konkursu “Staro mājās” Rīgas iedzīvotājiem gan individuāli, gan grupām – pulciņiem, klasēm, kolektīviem, iestādēm, ģimenēm. Konkurss norisinās no 16. novembra līdz 1. decembrim. Aicinām piedalīties!

Piedalīšanās stikla mākslas konkursā

31. oktobrī Kr. Barona 185. gadu jubilejas dienā Kr. BARONA MUZEJĀ atklāta Dainu tēvam veltīta stikla izstāde. Muzejs bija izsludinājis bērnu un jauniešu stikla mākslas konkursu “Kr. Barona piemiņas lietas”, kurā piedalījās arī mūsu skolas Stikla gravēšanas un Stikla mākslinieciskās apdares pulciņu audzēkņi (skolotāja Inga Jaunzeme-Grīnvalde).
Bērni un jaunieši vecumā no 6 līdz 25 gadiem aicināti atveidot stiklā kādu no 14 Krišjāņa Barona piemiņas lietām, kas izstādītas muzejā, – brilles, tējas krūzi metāla tureklī, gultu, pulksteni, lampu, dainu skapi, termometru, pastmarku svarus, lineālu, tintnīcu, spalvaskāta turekli, dvieli ar iniciāļiem, krēslu vai šūpuļkrēslu. Darbi izpildīti stiklā dažādās tehnikās – apgleznoti, kausēti, gravēti, aplicēti, likti mozaīkā.
Darbus vērtēja žūrija 11 cilvēku sastāvā: 6 stikla mākslinieki- Eila Vikmane, Oleklsijs Krasnovs, Marta Ģibiete, Ilze Rimicāne, Ramona Pēkšēna, Inga Jaunzeme un 5 citu jomu speciālisti – populārais juveliermākslinieks Oļegs Auzers, Gaida Jablovska, Rīgas Latviešu biedrības priešsēdētāja vietniece, Free Riga vadītājs Mārcis Rubenis, Ļubova Švecova, deputāte un Rūta Kārkliņa, Barona muzeja direktore.
Mūsu audzēkņu sasniegumi. 16-20 gadi: 1. vieta – Keita Bērzkalne, 2.vieta – Emīlija Kalnača3.vieta – Rikija Kravčuna un Airina Holodkova. 12-15 gadi: 2.vieta – Laura Hintenberga. 7-11 gadi: 1.vieta – Daniella Neimane, 2.vieta – Elizabete Madlobojeva, 2.vieta – Vladimirs Daņilovskis

MINIATŪRA – 3

Šobrīd skolā līdz 6. novembrim, ievērojot ierobežojumus, jau trešo gadu pēc kārtas notiek bērnu un jauniešu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss – izstāde MINIATŪRA – 3
Vērtēšanai ir iesniegti 260 darbi, no 26 izglītības iestādēm.
Konkursa organizētājs sazināsies ar pedagogiem par laureātu balvu un diplomu saņemšanu un darbu izņemšanas kārtību.
Digitāla izstādes apskate (video) un vairāk fotogrāfijas ir apskatāmas mūsu skolas Facebook lapā.
Te neliels ieskats no izstādes darbiem:

Sabiedrības integrācijas projekts “Darīsim kopā”

Mākslinieciskās jaunrades centrs “Praktiskās estētikas skola” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas nodaļas atbalstu realizē projektu “Darīsim kopā”, kas vērsts uz pakāpenisku bērnu ar speciālām vajadzībām (BSV) integrēšanu interešu izglītības pulciņos kopā ar vispārizglītojošo skolu audzēkņiem.
Darbs tiks uzsākts jau martā, bet Covid-19 pandēmija ieviesa savas korekcijas, un tikai septembrī varēja turpināties plānotās aktivitātes.
Projekta ietvaros skolas pedagogi ieguva jaunas zināšanas, apmeklējot 12 stundu profesionālās pilnveides kursus “Speciālās zināšanas interešu izglītības darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām”. Iestādē tika izveidota atbalsta grupa no dažādu MJC “Praktiskās estētikas skola” pulciņu audzēkņiem, lai palīdzētu bērniem ar speciālām vajadzībām piedalīties sporta un dienās un radošajās darbnīcās, kā arī izstādes “Radīts kopā” sagatavošanā. Šiem skolēniem tika organizēti semināri, kurus vadīja eksperte no Rīgas 5. pamatskolas.

6. un 8. oktobrī norisinājās sporta dienas, kuru programmā bija iekļautas dažādas sporta stacijas ar mērķi vingrināties līdzsvara noturēšanā, bumbas mešanā, lekšanā, kūleņu mešanā un citās aktivitātēs. Dalībnieki saņēma medaļas un saldumu balvas.

12. un 13. oktobrī norisinājās radošās darbnīcas, kuru laikā bērni ar speciālām vajadzībām kopā ar atbalsta grupas audzēkņiem radīja gleznas izstādei “Radīts kopā”. Pašlaik ekspozīcija aplūkojama MJC “Praktiskās estētikas skola” izstāžu zālē, bet vēlāk gleznas tiks uzdāvinātas Rīgas 5. pamatskolai.

Kopumā visas aktivitātes tika realizētas saskaņā ar plānoto. Ieguvēji ir visi – gan bērni ar speciālām vajadzībām, gan atbalsta grupas dalībnieki, jo darbošanās ritēja saskaņoti, ar lielu aizrautību un prieku.

Izmaiņas nodarbību organizēšanā

Mūsu iestāde ir viena no lielākajām interešu izglītības iestādēm Rīgā, kurā savas intereses un hobijus pilnveido un attīsta vairāk kā 2000 audzēkņi!
Turpmāk nodarbības un treniņi notiks individuāli pēc sastādīta grafika vai attālināti tiešsaistes portālos.
SKOLOTĀJI, KOLEKTĪVU VADĪTĀJI UN TRENERI AR JUMS SAZINĀSIES!

Pirmsskolas audzēkņu grupu nodarbības ir atceltas!