Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Vēl ir brīvas vietas !

UZMANĪBU! * VĒL IR BRĪVAS VIETAS! * BEZMAKSAS!
Ekskluzīva iespēja bērniem, kuri neapmeklē dārziņu!
Nedēļā 20 dažādas nodarbības Jūsu bērna attīstībai!
CĪRULĪŠI – unikāls nodarbību komplekss pie profesionāliem pedagogiem, kas bāzēts uz dažādu mākslas, mūzikas, rokdarbu, dejas un sporta virzienu apguvi atbilstoši bērna vecuma īpatnībām.

Vēl ir brīvas vietas!

Mūsu iestādē pēc mācībām vispārizglītojošās skolā nodarbības apmeklē aptuveni 1900 audzēkņu,
bet VĒL IR BRĪVAS VIETAS!
GRAFIKA (9-15g.v.), sk. Dagnija, 29139519 https://estets.lv/grafika-dagnija-parupe/
DEKORATĪVĀ APLIKĀCIJA (3-14 g.v)., sk. Inese, 22073461 https://estets.lv/…/dekorativa-aplikacija-inese…/
AUDUMA BATIKA (8-15 g.v.), sk. Signe, 29170887 https://estets.lv/pulcini/auduma-batika-signe-zeleznaka/
DIZAINS UN DATORGRAFIKA (10-15g.v.), sk. Jana, 29135553 https://estets.lv/pulcini/mazais-dizainers-jana-skerberga/
TEKSTILA RADOŠĀ DARBNĪCA (7-12 g.v.), sk. Andra, 29514461 https://estets.lv/pulcini/tekstildizains-andra-kurzemniece/
PAPĪRA PLASTIKA (5-16g.v.), sk. Inese 26872204 https://estets.lv/pulcini/papira-plastika-inese-sudare/
CEĻOJUMU KLUBS (9-13 g.v.), sk. Vincents, 26368641 https://estets.lv/pulcini/celojumu-klubs-irina-akimova/
DEJU APMĀCĪBA (7-10 g.v.), sk. Vladimirs, 29539142 https://estets.lv/pulcini/deju-apmaciba-vladimirs-pavlins/
RITMOPLASTIKA (2-3 g.v.), sk. Ilona, 26537773 https://estets.lv/pulcini/ritmoplastika-ilona-abola/
MUZIKĀLĀ PŪRA LĀDE (3-14 g.v.), sk. Ilona, 26537773 https://estets.lv/pulcini/muzikala-pura-lade-ilona-abola/
Tautas deju kolektīvs SIENĀZĪŠI (3-18 g.v.), sk. Sandra, 29173232 https://estets.lv/…/tautisko-deju-kolektivs-sienazisi…/
Folkloras kopa RUDZI (8-25 g.v.), sk. Ruta, 26101595 https://estets.lv/pulcini/folkloras-kopa-rudzi-ruta-stepina/
SOLFEDŽO (7-10 g.v.) sk. Ritvars, 28443449 https://estets.lv/pulcini/solfedzo-apmaciba-ritvars-knesis/

Uzņemšana turpinās

Uzņemšana brīvajās vietās turpināsies arī šodien no 16:00 līdz 19:00
(un turpināsies visu septembri)
Burbuļu šovs šodien arī būs!
Paldies pedagogiem un vecākiem par svētku sajūtu vakar!

Izmaiņas RADOŠO INDUSTRIJU jomā

Jauna programma AUDIO TEHNIKA UN SKAŅU IERAKSTA PAMATI
tiek aicināti skolēni 10 – 16 g.v. (sk. Māris, 26403209)
Mazais dizainers maina nosaukumu uz DIZAINS UN DATORGRAFIKA
tiek aicināti skolēni 10 – 15 g.v. (sk. Jana, 29135553)
Pēc ilgāka pārtraukuma skolēniem atkal ir pieejama VIZUĀLĀ PROGRAMMĒŠANA un 3D PASAULE
tiek aicināti skolēni 9 – 16 g.v. (sk. Vincents, 26368641)
Nodarbības ir bez maksas. Pieteikšanās (vecākiem jāuzraksta iesniegums) Atvērto durvju pēcpusdienās 5. un 6. septembrī 16:00-19:00 vai brīvajās vietās visu septembri

Nāc un piesakies!

Aicinām bērnus un jauniešus ar vecākiem no Pļavniekiem un tuvākās apkārtnes pieteikties interešu izglītības nodarbībās!
Nodarbības ir bez maksas un vietu skaits ir ierobežots!
Iesakām pirms tam izpētīt iestādes mājas lapā piedāvājumu.

https://estets.lv/pulcini/
Jaunais nodarbību grafiks būs pieejams tuvākajā laikā, bet var ņemt vērā esošo, jo izmaiņas nebūs nozīmīgas, var sazināties arī ar pedagogu.
Labvēlīgos laika apstākļos pasākums notiks iestādes āra teritorijā, lietus laikā Lielajā sporta zālē. Uz tikšanos!