Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Pirmsskolas vecuma bērnu attīstošās nodarbības

 

2023./2024. māc. g.

 Nodarbības notiek latviešu valodā dažādās vecuma grupās bez maksas

 

 

 

“CĀLĪŠI” – nodarbības vismazākajiem (2 – 3 gadu vecums, kopā ar vecākiem)

10:00 – 11:00  

  Pirmdiena Ceturtdiena
1. Muzikālās etīdes Muzikālās etīdes
2. Čaklās rociņas Modelēšana

 

 

 

Rīta grupas – “CĪRULĪŠI” (4 – 7 gadu vecums)

11:00 – 13:00

Nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. Floristika
Zīmēšana un gleznoš. Keramika Sportiskās atrakcijas Laukuma spēles
2. Čaklās rociņas Latviešu valoda
Papīra plastika Vokālā apmācība Zaļā domāšana
3. Sportiskās atrakcijas
Porcelāna apgleznoš.
Dek. aplikācija
Modelēšana Vilnas velšana
4. Radošās pasakas
Ritmoplastika Deju skola Lego
Estētiskā vingrošana

 

 

 

Vakara grupas – “PŪCĪTES” (5 – 7 gadu vecums, var iesaistīties bērndārznieki)

17:30 – 19:30      

  Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
1. Vilnas velšana Angļu valoda
Sportiskās atrakcijas
2. Dekoratīvā aplikācija Ritmoplastika Gleznošana
3. Sportiskās atrakcijas Vokālā apmācība                  Keramika           
4. Modelēšana Papīra plastika Dekoratīvā aplikācija

 

 

 

 

Vakara grupas – “PAIPALIŅAS” (3 – 4 gadu vecums, var iesaistīties bērndārznieki)

17:45 – 19:15  

  Pirmdiena Trešdiena
1. Vokālā apmācība Dekoratīvā aplikācija
2. Modelēšana Vilnas velšana
3. Radošās pasakas Sportiskās atrakcijas

 

 

 

“BURTIŅI” – sagatavošanās skolai

(5 – 7 gadu vecums)  

Pirmdiena 1. grupa
2. grupa
3. grupa
4. grupa
 
17:30-18:00 Sportiskās atrakcijas Muzikālās etīdes
Rokdarbi un rotas
Angļu valoda
 
18:00-18:30 Skolmācība Angļu valoda
Sportiskās atrakcijas Skolmācība  
18:30-19:00 Angļu valoda Skolmācība Skolmācība Sportiskās atrakcijas  
Otrdiena          
17:30-18:00 Skolmācība Rokdarbi un rotas Angļu valoda
Vokālā apmācība
 
18:00-18:30 Angļu valoda Skolmācība Skolmācība Rokdarbi un rotas  
18:30-19:00 Rokdarbi un rotas Angļu valoda Laukuma spēles
Skolmācība  
Ceturtdiena          
17:30-18:00 Skolmācība Muzikālās etīdes Keramika Skolmācība
 
18:00-18:30 Muzikālās etīde Keramika Vokālā apmācība
Vokālā apmācība  
18:30-19:00 Keramika Skolmācība Skolmācība
Laukuma spēles
 
Piektdiena          
16:30-17:00 Vilnas velšana
Floristika Burtiņa skola Keramika  
17:00-17:30 Floristika Skolmācība Vilnas velšana
Skolmācība  
17:30-18:00 Skolmācība Vilnas velšana Skolmācība Floristika