Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Pirmsskolas vecuma bērnu attīstošās nodarbības

 

2022./2023. māc. g.

 Nodarbības notiek latviešu un krievu valodās dažādās vecuma grupās bez maksas

 

 

 

“CĀLĪŠI” – nodarbības vismazākajiem (2 – 3 gadu vecums, kopā ar vecākiem)

09:50 – 10:55  

  Pirmdiena Ceturtdiena
1. Muzikālās etīdes Muzikālās etīdes
2. Čaklās rociņas Modelēšana

 

 

 

Rīta grupas – “CĪRULĪŠI” (4 – 7 gadu vecums)

11:00 – 13:15

Nr. Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
1. Floristika
Zīmēšana un gleznoš. Keramika Sportiskās atrakcijas Laukuma spēles
2. Čaklās rociņas Latviešu valoda
Papīra plastika Vokālā apmācība Zaļā domāšana
3. Sportiskās atrakcijas
Porcelāna apgleznoš.
Lego Modelēšana Dekoratīvā aplikācija
4. Radošās pasakas
Ritmoplastika Deju skola Vilnas velšana Estētiskā vingrošana

 

 

 

Vakara grupas – “PŪCĪTES” (5 – 7 gadu vecums, var iesaistīties bērndārznieki)

17:30 – 19:45      

  Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena
1. Vilnas velšana Angļu valoda
Sportiskās atrakcijas
2. Dekoratīvā aplikācija Ritmoplastika Modelēšana
3. Sportiskās atrakcijas Vokālā apmācība                  Keramika           
4. Gleznošana Papīra plastika Dekoratīvā aplikācija

 

 

 

 

Vakara grupas – “PAIPALIŅAS” (3 – 4 gadu vecums, var iesaistīties bērndārznieki)

17:45 – 19:25  

  Pirmdiena Trešdiena
1. Vokālā apmācība Dekoratīvā aplikācija
2. Modelēšana Vilnas velšana
3. Radošās pasakas Sportiskās atrakcijas

 

 

 

“BURTIŅI” – sagatavošanās skolai

(5 – 7 gadu vecums)  

Pirmdiena 1. grupa (LV) 2. grupa (LV) 3. grupa (RU) 4. grupa (RU)  
17:30-18:00 Sportiskās atrakcijas Angļu valoda Deju apmācība Deju apmācība  
18:05-18:35 Skolmācība Muzikālās etīdes Sportiskās atrakcijas Skolmācība  
18:40-19:10 Angļu valoda Skolmācība Skolmācība Sportiskās atrakcijas  
Otrdiena          
17:30-18:00 Skolmācība Rokdarbi un rotas Vokālā apmācība Deju apmācība  
18:05-18:35 Angļu valoda Skolmācība Skolmācība Rokdarbi un rotas  
18:40-19:10 Rokdarbi un rotas Angļu valoda Deju apmācība Skolmācība  
Ceturtdiena          
17:30-18:00 Skolmācība Muzikālās etīdes Skolmācība Latviešu valoda  
18:05-18:35 Muzikālās etīde Gleznošana Latviešu valoda Skolmācība  
18:40-19:10 Gleznošana Skolmācība Vokālā apmācība Vokālā apmācība  
Piektdiena          
16:30-17:00 Vilnas velšana
Zīmēšana Skolmācība Keramika  
17:05-17:35 Zīmēšana Skolmācība Vilnas velšana
Skolmācība  
17:40-18:10 Skolmācība Vilnas velšana Zīmēšana Zīmēšana