Mākslinieciskās jaunrades centrsPraktiskās estētikas skola

Solfedžo apmācība (Ritvars Knesis)

 

Solfedžo (it.solfeggio) ir mācību priekšmets, kas ietilpst mūzikas teorētisko disciplīnu ciklā ar uzdevumu – attīstīt muzikālo dzirdi, muzikālo atmiņu un ritma izjūtu. Solfedžo ir arī vokāls vingrinājums dzirdes attīstīšanai un nošu lasīšanas prasmes apgūšanai; šo vingrinājumu izdara, dziedot nošu zilbiskos vai burtu nosaukumus.

Līdztekus ar dažādu mūzikas instrumentu spēles apguvi, arvien nozīmīgāku vietu ieņem muzikāli teorētiskās disciplīnas un it sevišķi solfedžo apmācība, ko visvieglāk apgūt tieši bērnībā. Mūzikas teorijas un solfedžo galvenie uzdevumi ir iegūt zināšanas mūzikas teorijā, asināt, trenēt dzirdi (ārējo un iekšējo) un prātu labākai skaņu valodas izpratnei, kā arī padziļināt bērnu emocionālo uztveri un radošās spējas. (L. Kārkliņš)

Solfedžo uzdevums: attīstīt audzēkņos uzmanību, muzikālo atmiņu, sajust muzikālo ritmu un formu, tīru intonēšanu, jēgpilnu un izteiksmīgu izpildījumu. Elementārie pirmie soļi ir iepazīšanās ar nošu pierakstu un dažāda veida mūzikas apzīmējumiem un tālākajā attīstībā: solfedžēšana, muzikas diktāti un dažādi vingrinājumi ar dzirdi un ar balsi nosakot un dziedot intervālus, akordus un harmoniskās secības. (A.Ostrovskis)

Solfedžo stundās audzēkņi ne tikai attīsta muzikālo dzirdi, atmiņu un ritma izjūtu, bet cenšas teorētiskās zināšanas pielietot praktiskā muzicēšanā un radošā darbībā.

Nodarbības ir bez maksas, notiek latviešu valodā, no 7 gadu vecuma.

Vietu skaits ierobežots. Nodarbību laikus skatīt šeit

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *